mittadvokaterna

 

Varför advokat?

Nästan alla människor kommer någon gång i livet i en situation då de behöver juridisk hjälp eller rådgivning. Då kan det vara en bra idé att vända sig till en advokat

 

När kan advokaten hjälpa dig?

Det här är några exempel på situationer då advokaten kan hjälpa dig:

  • Du ska gifta dig och vill ha äktenskapsförord.
  • Du skiljer dig och undrar hur det blir med barn och bostad.
  • Du har frågor om sambolagen.
  • Du tänker sälja huset eller köpa båt. Hur ska kontraktet se ut?
  • Du vill skriva testamente och vara säker på att det blir korrekt så att din sista vilja respekteras.
  • Du blir stämd inför rätta eller föremål för polisutredning med eventuellt efterföljande rättegång. Du behöver ett ombud eller en försvarare vid din sida.
  • Du funderar på att starta eget företag eller gå ihop med en kompanjon och behöver hjälp med frågor om avtal med mera.

 

Varför advokat?

Rådgivare finns det gott om. Det finns nämligen inte några bestämmelser som anger vem som har rätt att kalla sig jurist och starta juridisk byrå. Det kan vem som helst göra. Däremot kan endast den som blivit antagen som ledamot i Advokatsamfundet kalla sig advokat. Kraven på landets mer än 5 000 advokater är stränga: akademisk examen (jur. kand.) samt därefter tre års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete och avlagd advokatexamen. Advokaten är enligt rättegångsbalken skyldig att iaktta god advokatsed och står under Advokatsamfundets och Justitiekanslerns tillsyn.

 Konsumenttvistnämnden >

 

Om mittadvokaterna

Ledamöter av Sveriges Advokatsamfund

Mittadvokaterna har kontor i Härnösand och Sollefteå och arbetar främst med konkurs- och obeståndsjuridik, fastighetsjuridik, företagsjuridik, brott- och tvistemål samt familjejuridik.

Verksamhetsområden

 

Konkurs- och obeståndsjuridik, Fastighetsjuridik,
Företagsjuridik, Brottmål, Tvistemål, Familjejuridik

 

Härnösand

 

Nybrogatan 15B
Telefon: 0611-205 75
harnosand@mittadvokaterna.se

Sollefteå

Djupövägen 38
Telefon: 0620-155 50
solleftea@mittadvokaterna.se