Verksamhetsområden

 

Konkurs- och obeståndsjuridik, Fastighetsjuridik,
Företagsjuridik, Brottmål, Tvistemål, Familjejuridik

 

Härnösand

 

Nybrogatan 6
Tel: 0611-205 75
Fax: : 0611-146 63
harnosand@advokaternabnl.se 

Sollefteå

Djupövägen 38
Telefon: 0620-155 50
Telefax: 0620-104 00
solleftea@advokaternabnl.se